Centrul de plasament Lupeni

Centrul de plasament Lupeni
Adresa: Lupeni, str. Tineretului, nr. 8, judeţul Hunedoara
Tel. 0254/561571
Persoană de contact : DOBÂRCEAN Maria

Centrul de plasament Lupeni este un serviciu rezidenţial organizat pe module familiale, cu o capacitate de 30 de locuri. În acest centru se oferă găzduire, îngrijire, suport emoţional, consiliere,
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale pentru copiii / tinerii care sunt separaţi de familia lor naturală pentru o perioadă de timp.
Toţi copiii de vârstă şcolară din cadrul Centrului de plasament Lupeni sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ.
 
Beneficiari:
Copii şi tineri separaţi temporar sau definitiv de familiile lor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială – plasament conform Legii nr. 272 / 2004.
 
Personal:
Şef centru
Psiholog
Asistent social
Educator specializat
Asistent medical
Personal administrativ