SERVICII APARAT PROPRIU

 

·         Compartiment audit intern 

·         Serviciul resurse umane, salarizare 

o    Compartiment intern de prevenire şi protecţie 

·         Birou juridic şi contencios 

·         Serviciul monitorizare, strategii, dezvoltare şi implementare proiecte, analiză statistică şi incluziune socială, relația cu autoritățile publice locale 

o    Compartiment relații cu publicul și registratură 

o    Compartiment arhivă 

·         Serviciul contabilitate 

·         Birou financiar-buget 

·         Birou aprovizionare 

·         Serviciul achiziţii, contractare servicii sociale, investiții 

·         Birou tehnic, patrimoniu 

o    Compartiment administrativ 

 

 

·         Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului 

·         Serviciul monitorizare servicii sociale rezidențiale pentru copii şi relaţia cu O.N.G. 

·         Serviciul management de caz pentru servicii de tip familial, asistenți maternali profesioniști 

o    Compartimentul asistenţi maternali profesioniști 

·         Serviciul management de caz pentru copilul aflat în plasament familial 

·         Serviciul adopţii şi postadopţii 

·         Serviciul intervenție în regim de urgenţă, telefonul copilului, violență în familie 

o    Compartiment intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri 

·         Serviciul de evaluare Complexă a copilului 

 

 

 

·         Secretariatul Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

·         Serviciul evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap 

o    Compartiment asistenți personali profesioniști 

·         Serviciul monitorizare servicii sociale adulţi, persoane vârstnice, ONG și violenţă domestică 

o    Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial 

·         Biroul evidenţă prestaţii sociale