Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara (Casa Familială 1, Casa Familială 2)

Adresa:Hunedoara, str. Ştrandului nr.  8 A,
Tel. 0254-748444
 
Persoană de contact : BRUTARU Carmen Adriana
 
 
Este un serviciu creat în cadrul Programului PHARE 1999 „Copiii mai întâi”. Prin acest proiect s-a contribuit la realizarea obiectivului - închiderea instituţiilor mari, de tip vechi (Centrul de plasament Păclişa - fostul spital NPI Păclişa) şi dezvoltarea unor servicii alternative de îngrijire a copilului.
 
 
 
Rețea de case familiale pentru copii cu dizabilități este compusă din două case familiale, cu o capacitate de 12 locuri pe fiecare casă. Casele familiale oferă găzduire, îngrijire, asistenţă medicală de specialitate, terapie, recuperare, suport emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale a copiilor / tinerilor care sunt separaţi de familia lor naturală pentru o perioadă de timp.
 
 
Casele familiale au un mod de organizare şi funcţionare conform cu viaţa reală de familie, iar activităţile care se desfăşoară au în vedere drepturile şi responsabilităţile copiilor / tinerilor găzduiţi în aceste servicii.
Toţi copiii de vârstă şcolară din cadrul caselor familiale sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ.
 
 
 
Beneficiari:
Copii şi tineri cu dizabilităţi separaţi temporar sau definitiv de familiile lor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială – plasament conform Legii nr. 272 / 2004.
 
 
 
Personal:
Şef centru
Medic neuropsihiatru
Kinetoterapeut
Psiholog
Asistent social
Asistent medical
Educator specializat
Personal administrativ