Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brad

 
Adresa: Municipiul Brad, Aleea Privighetorilor, nr. 18, județul Hunedoara
Tel/fax 0254-612595
Persoane de contact: GORCEA Constanţa
                                    

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brad este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate. Unitatea cu o capacitate de 27 locuri, are in componenţă un număr de două clădiri, unde, pe lângă dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, săli de mese, grupuri sanitare, se mai găsesc şi cabinete de specialitate,sală de ergoterapie, birouri şi o capelă.

 

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane cu dizabilități Brad oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate; colaborare cu biserica, scoala, comunitatea.

 

 

Beneficiari:
         Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.

  

 

Echipa centrului este formată din:
  • Şef centru;
  • Asistent social;
  • Psiholog;
  • Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmier, kinetoterapeut, instructor ergoterapeut;
  • Personal administrativ şi auxiliar