Acte necesare in vederea evaluarii complexe a copiilor cu handicap

Evaluarea / reevaluarea copiilor în vederea încadrării în grad de handicap se face conform Ordinului 1985/1305/5805 privind metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de  handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor  cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.
In vederea reevaluării gradului de handicap de către Serviciul Evaluare Complexă, este necesar să vă prezentaţi în Deva (de luni – joi, orele 9-13), str. Gheorghe Bariţiu, nr. 21, cu cel putin  de 60 de zile  înainte de expirarea certificatului de grad ( PREZENŢA COPILULUI  ESTE OBLIGATORIE ).
 
Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap  este necesar depunerea următoarelor documente:
 
cerere pentru evaluate complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare
- fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative (original);
- certificatul medical tip A5 de la medicul pediatru de specialitate în original pe care se mentioneaza termenul de valabilitate( înregistrat și stampilat, parafat  de spitalul, clinica care eliberează documentul)–eliberat de unitățile abilitate de DSP Hunedoara( unitatile abilitate sunt publicate pe site-ul DSP Hunedoara).
- copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare/recuperare); ptr. diagnosticul de astm bronșic este necesară cel puțin o internare  pe an și scorul ACT( scorul se aplica la copiii peste 4 ani) aplicat de medicul de specialitate.
-  fișa de evaluare psihologică în original de la psihologul atestat în psihologie clinică se completează obligatoriu  pentru toate cazurile noi indiferent de dizabilitate iar pentru cazurile care sunt în evidența serviciului se completează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA (atunci când e cazul).
fișa psihopedagogică de la unitatea de învățământ pe care o frecventează copilul în original. (inregistrata, stampilata);
- ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu ( inclusiv pt AMP, plasamente ) în original
acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
- copie certificat de naştere, C.I. – copil, copie BI/CI părinţi
- copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul).
- copie certificat orientare școlară și profesională( dacă este cazul)
    Pentru programare/relaţii suplimentare sunați la tel.  0254/216840, 0726251607, fax 0254234384
 
-      documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor depune ulterior la SECC în termen de 5 zile dar nu mai târziu de data expirării certificatului( vechi) de grad de handicap.
 
Toate documentele necesare în vederea evaluării/reevaluării complexe a copiilor pentru încadrarea în grad de handicap se pot trimite și online la adresa sec_copii_hd@dgaspchd.ro  
 
  • Cerere – optiune asistent personal/indemnizatie insotitor, ce se va completa la sediul DGASPC Hunedoara – Anexa 30
 
În funcție de afecțiunea pe care o prezintă copilul, se prezintă și următoarele documente medicale completate: