Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități 2 Brad

 
Adresa: Municipiul Brad, Strada Victoriei, nr. 1, județul Hunedoara
Tel/fax 0254-612595
Persoane de contact: RUSU Elena - șef centru
                                    

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități 2 Brad este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate. Unitatea cu o capacitate de 16 locuri, are in componenţă dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, oficii pentru servirea mesei, grupuri sanitare, cabinet medical cu izolator, cabinete de specialitate, birouri.

 

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane cu dizabilități 2 Brad oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate; colaborare cu biserica, comunitatea.

 

 

Beneficiari:
         Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.

  

 

Echipa centrului este formată din:
  • Şef centru;
  • Asistent social;
  • Psiholog;
  • Kinetoterapeut
  • instructori educație
  • Asistent medical, infirmieri, îngrijitori
  • Personal administrativ şi auxiliar