Locuință protejată pentru victimele violenței domestice

Ø  Sună la 112 - Apel de urgenţă !

Ø  Sună la 0254/233.340 / 0254/233.341, transmite un e-mail pe adresa dgaspchd@gmail.com sau mergi ACUM la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pentru a afla cum poți să beneficiezi GRATUIT, prin Proiectul POCU ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, de găzduire în cadrul unei locuințe protejate și de servicii de suport!

 

”Locuința protejată pentru victimele violenței domestice” poate asigura găzduirea cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de până la 12 luni, în funcție de complexitatea cazului.

În vederea facilitării tranziției la o viață independentă, persoanele găzduite în locuința protejată, vor putea beneficia de servicii care vor putea consta în:

-   consiliere psiho-socio-medicală,

-   consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională,

-   consiliere juridică,

-   consiliere/reintegrare educațională.

Admiterea în locuința protejată și accesul la aceste servicii, se poate realiza prin întrunirea cumulativă a cel puțin unei condiții de risc și a unei condiții de vulnerabilitate, dintre cele menționate mai jos:

Condițiile de risc pentru victima  violenței domestice:

 

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență social / organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin; 

d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de  către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui  certificat de divorț.

 

       Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței:

 

a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale  și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor.

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării, 

e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

f)  nu deține un certificat de  calificare profesională pentru o anumită ocupație;

g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;

h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

i)  este o persoană cu dizabilități

Încadrarea în condițiile de risc și în condițiile de vulnerabilitate se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale, în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei, întocmită de primăria de domiciliu.