Centrul de plasament Brad

 
Centrul și-a încetat activitatea!
 
Centrul de plasament Brad
Adresa: Brad, Str. Victoriei, nr. 1, judeţul Hunedoara
Tel.  0254/612676
 
Persoană de contact : RUSU Elena

Centrul de plasament Brad este un serviciu rezidenţial organizat pe module familiale, cu o capacitate de 30 de locuri. În acest centru se oferă găzduire, îngrijire, suport emoţional, consiliere,
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale pentru copiii / tinerii care sunt separaţi de familia lor naturală pentru o perioadă de timp.
Toţi copiii de vârstă şcolară din cadrul Centrului de plasament Brad sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ.
 
 
Beneficiari:
 
Copii şi tineri separaţi temporar sau definitiv de familiile lor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială – plasament conform Legii nr. 272 / 2004.
 
 
Personal:
Şef centru
Psiholog
Asistent social
Educator specializat
Asistent medical
Supraveghetori de noapte
Personal administrativ