Rețea de case familiale Orăştie (Casa Familială 1, Casa Familială 2, Casa Familială 3)

Adresa: Orăştie, str.C.D.Gherea, nr.3, judeţul Hunedoara
Tel. 0254/241718
 
Persoană de contact : ADĂMESCU Anca
 
Este un serviciu creat în cadrul Programelor de Interes Naţional (PIN 1 / 2006) dat in folosinţă în anul 2007. Proiectul a fost implementat de Fundaţia SERA Romania în parteneriat cu Consiliul Judeţean Hunedoara, avand ca obiectiv inchiderea Centrului de plasament Orastie cu o capacitate de 100 locuri. Retea de case familiale Orăştie este un serviciu rezidenţial compus din 3 case familiale, cu o capacitate de 12 locuri pe fiecare casă. În acest serviciu se oferă găzduire, îngrijire, suport emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale a copiilor / tinerilor care sunt separaţi de familia lor naturală pentru o perioadă de timp.
 
Casele familiale au un mod de organizare şi funcţionare conform cu viaţa reală de familie, iar activităţile care se desfăşoară au în vedere drepturile şi responsabilităţile copiilor / tinerilor găzduiţi în aceste case.
Toţi copiii de vârstă şcolară din cadrul retelei de case familiale Orăştie sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ.
 
 
Beneficiari:
 
Copii şi tineri separaţi temporar sau definitiv de familiile lor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială – plasament conform Legii nr. 272 / 2004.
 
Personal:
Şef centru
Psiholog
Asistent social
Asistent medical
Educator specializat
Personal administrativ