Apartament familial Deva

Apartament familial Deva
Adresa: Apartament familial Deva, str. Bejan, bl. 67, ap. 2;
 
În acest serviciiu se oferă găzduire, îngrijire, suport emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale a copiilor / tinerilor care sunt separaţi de familia lor naturală pentru o perioadă de timp.
Apartamentul familial are un mod de organizare şi funcţionare conform cu viaţa reală de familie, iar activităţile care se desfăşoară au în vedere drepturile şi responsabilităţile copiilor / tinerilor găzduiţi în acest serviciu.
Toţi copiii de vârstă şcolară din cadrul apartamentului sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ.
 
Beneficiari:
Copii şi tineri separaţi temporar sau definitiv de familiile lor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială – plasament conform Legii nr. 272 / 2004.
 
Personal:
Psiholog
Asistent social
Asistent medical
Educator specializat