Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent şi delincvent provenit din familii dezorganizate

Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent şi delincvent provenit din familii dezorganizate
Adresa: Localitatea Petroşani, Strada N. Titulescu F.N.
Tel., Fax./ 0254 540812
Persoane de contact: Pădurean Carmen
 
Misiune: Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent şi delincvent provenit din familii dezorganizate Petroşani este un serviciu de zi, adresat minorilor care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, precum şi minorilor predispuşi săvârşirii unor fapte penale, a cărui misiune este reintegrarea socială, familială şi şcolară a acestora.

 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul centrului se vor oferi minorilor cu comportament deviant, şi/sau familiilor acestora, consiliere socială şi psihologică, asistenţă psihopedagogică, sprijin pentru reintegrarea şcolară, familială şi socială. 
 
 
Obiective:
-         Evaluare şi consiliere socială,
-         Evaluare şi consiliere psihologică,
-         Suport psihopedagogic,
-         Socializare şi petrecere a timpului liber,
-         Activităţi civice şi educative,
-         Sprijin pentru o mai bună reintegrare familială şi comunitară pentru copii predelicvenţi şi copii delicvenţi.

 

Rezultate preconizate:
*  îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora prin dobândirea de noi aptitudini de comunicare şi îndeplinire a nevoilor personale şi sociale,
*  reintegrarea în societate şi familie a minorilor delincvenţi şi predelincvenţi,
*  prevenirea şi reducerea fenomenului de delincvenţă juvenilă în comunitate,
*  scăderea numărului de infracţiuni comise de minori pe raza Văii Jiului,
*  reducerea fenomenului abandonului şcolar în rândul minorilor beneficiari ai centrului,
*  implicarea autorităţilor locale, a asociaţiilor/ fundaţiilor şi a altor instituţii în ceea ce priveşte sprijinul acordat minorilor şi dezvoltarea de programe şi proiecte noi pentru aceştia.
 
Beneficiari: Centrul se adresează minorilor care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, minorilor predispuşi săvârşirii unor fapte penale şi minorilor aflaţi în risc de abandon şcolar, cu domiciliul situat pe raza localităţilor aflate în zona Văii Jiului.
 
Personal:
Şef centru
Psiholog
Psihopedagogi
Inspector specialitate (asistent social)
Asistent social
Asistent medical
Instructor educaţie
Îngrijitor curăţenie
Inspector specialitate (economist)