Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu

   Str. Romanilor, nr. 216, localitatea Geoagiu,
 tel/fax 0254-248531
Persoane de contact: URȘICA LILIANA RODICA - șef centru 
                                             
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu are o capacitate de 21 de locuri si oferă sprijin şi asistenţă socială în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în dificultate.
Unitatea are in componenţă are mai multe clădiri şi anexe gospodăreşti, unde, pe lângă dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, săli de mese, grupuri sanitare, se mai găsesc şi cabinete de specialitate, şi un corp administrativ.
 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.
 
   Beneficiari:
Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.
 
Echipa centrului este formată din:
  •  Şef centru;
  • Psiholog;
  •  Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmiere, kinetoterapeut, instructor ergoterapeut; 
  • Personal administrativ şi auxiliar