Centrul de îngrijire şi asistenţă Geoagiu

   Str. Romanilor, nr. 216, localitatea Geoagiu,
 tel/fax 0254-248531
Persoane de contact: CIOCHINĂ Ioana Maria - şef centru
                                             
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Geoagiu are o capacitate de 40 de locuri si oferă sprijin şi asistenţă socială în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în dificultate.
Unitatea are in componenţă un număr de 4 clădiri şi anexe gospodăreşti, unde, pe lângă dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, săli de mese, grupuri sanitare, se mai găsesc şi cabinete de specialitate, un serviciu de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru beneficiarii centrului şi un corp administrativ.
 
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Geoagiu oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.
 
   Beneficiari:
Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.
Echipa centrului este formată din:
  •  Şef centru;
  • Psiholog;
  •  Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmiere, kinetoterapeut, instructor ergoterapeut; 
  • Personal administrativ şi auxiliar