Casa familială pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara

 Casa familială pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara
Adresa: Hunedoara, b-dul 1848 nr. 23
Telefon: 0254-712867
Persoană de contact : CRAINIC Raluca
 
Casa familială pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara este un serviciu rezidenţial organizat pe module familiale cu o capacitate de 33 locuri, modernizat în 2009 cu sprijinul Fundaţiei SERA Romania. În acest serviciu se oferă găzduire, îngrijire, asistenţă medicală de specialitate, terapie, recuperare, suport emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării socio-profesionale a copiilor / tinerilor care sunt separaţi de familia lor naturală pentru o perioadă de timp.
 
 
Casa familială are un mod de organizare şi funcţionare conform cu viaţa reală de familie, iar activităţile care se desfăşoară au în vedere drepturile şi responsabilităţile copiilor / tinerilor găzduiţi în aceste servicii.
Toţi copiii de vârstă şcolară din cadrul serviciilor sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ.
 
Beneficiari:
Copii şi tineri cu dizabilităţi separaţi temporar sau definitiv de familiile lor pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială – plasament conform Legii nr. 272 / 2004.
 
Personal:
Psiholog
Educator specializat
Asistent medical
Infirmieră