Centrul de primire în regim de urgenţă Deva

Centrul de primire în regim de urgenţă Deva
Tel.  0254/220621
 
Persoană de contact : BRUTARU Carmen
 
 
Centrul de primire în regim de urgenţă Deva are o capacitate de 15 locuri. În cadrul centrului, minorii aflaţi în situaţie de urgenţă (copil abuzat, neglijat, exploatat) sunt protejaţi pe perioada evaluării primare, până la reintegrarea in familia naturală / extinsă sau până la instituirea unei măsuri de protecție specială. Aici beneficiază de următoarele servicii: acordare de sprijin moral şi social, consiliere atât copiilor cât şi familiilor acestora, educare şi alfabetizare, activităţi recreative, artistice, control medical de rutină, îngrijire igienico-sanitară, hrană asigurată zilnic respectându-se norma zilnică a aportului alimentar, calculată pentru specificul de vârstă al minorului aflat în centru.
 
 
 
 
 
 
 
Beneficiari:
Copii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi în situaţie de urgenţă
 
 
 
 
Personal:
Şef centru
Educator specializat
Soră medicală
Îngrijitor copii
Personal administrativ