Centrul cu profil ocupaţional pentru persoanele cu dizabilități Simeria

Centrul cu profil ocupaţional pentru persoanele cu dizabilităţi Simeria
Adresa: Sat Simeria Veche, Strada Hans Spalinger, nr. 4
Tel., Fax./ 0254 262230
Persoane de contact: FIAT Elisabeta Corina
                                  
 
Centrul cu profil ocupaţional pentru persoanele cu dizabilităţi Simeria, este o unitate de asistenţă socială nerezidenţială care asigură dezvoltarea abilităţilor profesionale ale beneficiarilor, persoane adulte cu dizabilităţi, prin activităţi ocupaţionale şi lucrative cu scopul de a atinge un nivel de performanţă compatibil cu integrarea socio – profesională.
 
 
Obiective:
-         Evaluare sub aspectul abilităţilor profesionale,
-         Sprijin pentru orientarea profesională,
-         Însuşirea unor cunoştinţe teoretice minime despre o anumită meserie;
-         Dezvoltarea deprinderilor de muncă realizate prin implicarea nemijlocită a beneficiarilor în activităţi ocupaţionale şi lucrative;
-         Consiliere socială şi psihologică în vederea integrării;
-         Informare şi sprijin în procesul integrării pe piaţa muncii;
-         Monitorizare şi consiliere după angajare;
 
 
Ateliere: Activităţile din cadrul centrului sunt stabilite să se desfăşoare în cadrul atelierelor protejate, beneficiarii având posibilitatea de a dobândi o mai bună abilitate manuală şi practică, de a-şi dezvolta capacitatea de concentrare şi o serie de abilităţi de bază în vederea exercitării unei meserii. Pe lângă aspectul terapeutic, munca în aceste ateliere, concretizată în produse finite, joacă un rol important în autofinanţarea activităţilor din cadrul centrului.
 
 
 
Atelierele în care tinerii desfăşoară diferite activităţi sub supravegherea instructorilor specializaţi sunt împărţite pe mai multe domenii:
*  Atelierul de ţesătorie: În acest atelier sunt confecţionate din materiale naturale (lână, bumbac, in, mohair etc.) covoare, ştergare, şerveţele de masă, şaluri, portmonee, rucsacuri, perne decorative şi multe altele.
*  Atelier de croitorie: Beneficiarii confecţionează în aceste ateliere feţe de masă, mănuşi de bucătărie, şorţuri, lavete, şerveţele de masă, papuci de casă etc.
*  Atelier de caiete: În atelierul de caiete sunt realizate caiete de desen, caiete fără liniatură, carneţele, blocnotes, blocuri de desen, vocabulare etc.
*  Atelier de tâmplărie: În acest atelier sunt create din lemn jucării, accesorii de bucătărie, cuiere, rafturi, suporturi pentru flori etc.
*  Atelier de lumânări şi decoraţiuni interioare: În acest atelier sunt realizate lumânări simple, lumânări decorative parfumate, lumânări plutitoare, lumânări policrome în straturi succesive din diferite materiale, în cea mai mare parte naturale, diferite obiecte decorative, decoraţiuni de sărbători etc.
*  Atelier de agricultură şi amenajări exterioare: În cadrul acestui atelier beneficiarii îşi dezvoltă abilităţile practice pentru executarea meseriei de horticultor prin participarea la lucrările de sădire şi cultivare ce se execută în solar sau în spaţiile adiacente acestuia. Atelierul contribuie de asemenea la dezvoltarea abilităţilor manuale ale beneficiarilor necesare în meseria de muncitor spaţii verzi şi la dobândirea unui minim de cunoştinţe teoretice în amenajarea şi îngrijirea mediului înconjurător.
  
Capacitate: Centrul funcţionează în regim de zi şi are o capacitate de 30 de locuri, pentru beneficiari persoane cu dizabilităţi cu domiciliul situat pe raza judeţului Hunedoara.
 
Servicii oferite:
 • Asigură condiţiile igienico – sanitare şi bază materială corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor în ateliere,
 • Asigură asistenţa medicală preventivă şi/sau curativă beneficiarilor,
 • Asigură supraveghere şi îndrumare permanentă a beneficiarilor în timpul programului centrului,
 • Asigură realizarea activităţilor de evaluare a beneficiarilor din punct de vedere vocaţional/ocupaţional şi de identificare a nevoilor de dezvoltare personală şi integrare socială a acestora,
 • Asigură dezvoltarea abilităţilor profesionale ale beneficiarilor prin activităţi ocupaţionale şi lucrative cu scopul de a atinge un nivel de performanţă compatibil cu integrarea socio – profesională,
 • Organizează lunar pregătire teoretică pentru cunoaşterea de către beneficiari a specificului operaţiunilor şi uneltele de bază folosite în meseriile practicate în ateliere,
 • Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap participante la programele de terapie ocupaţională,
 • Organizează acţiuni de sprijin în vederea integrării sociale şi economice a beneficiarilor, identificând mediile în care pot fi integraţi,
 • Asigură echipamentul de protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectarea a normelor de protecţie şi igienă a muncii,
 • Acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap,
 • Organizează activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia, expoziţii cu produsele obţinute în atelierele centrului,
 • Asigură informare cu privire la oportunităţile oferite de centru şi oferă consiliere, atât familiilor, cât şi persoanelor cu handicap, privind problematica socială,
 • Intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, în vederea integrării acestora într-o viaţă normală,
 • Asigură respectarea standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap.
  
Personalul care oferă servicii:
 • Şef centru,
 • Asistent social,
 • Inspector specialitate,
 • Instructor educaţie,
 • Inspector specialitate (economist),
 • Muncitor calificat.