Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brănişca

Adresa: comuna Brănişca, sat Brănișca, str. Principală nr. 214, județul Hunedoara
tel. 0254 282 065; 0254 282 059
Persoane de contact: ALBU Talida – sef centru
                                   
 
                                  
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brănişca se află situat la o distanţă de 13 km de municipiul Deva, pe malul drept al râului Mureş. 
 
Centrul are o capacitate de 45 locuri si oferă servicii de asistenţă medicală şi de specialitate, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor iar accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii se face cu ajutorul unei rampe multifuncţionale de la exteriorul şi până la nivelul superior al clădirii.
 
Pe lângă dormitoare, camere de zi, club,bibliotecă, bucătărie, oficii, săli de mese, grupuri sanitare, centrul are in dotare cabinete de specialitate, o sală multifuncţională pentru activităţi de ergoterapie.
 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Brănişca este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi si oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.
 
 
   Beneficiari:
 
              Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.
 
 
   Echipa Centrului este formată din:
  •  Şef centru;
  •  Psiholog;
  •  Asistent social;
  •  Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmiere, maseur, instructor ergoterapeut;
  •  Personal administrativ şi auxiliar