Centrul de îngrijire şi asistenţă Brănişca

Adresa: Brănişca, str. Principală nr. 21
tel. 0254 282 065; 0254 282 059
Persoane de contact: ALBU Talida – sef centru
                                   
 
                                  
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca se află situat la o distanţă de 13 km de municipiul Deva, pe malul drept al râului Mureş. Unitatea are o capacitate de 70 locuri in sistem rezidenţial şi are în componenţă mai multe clădiri, corp administrativ, anexe gospodăreşti, livadă si un parc.
 
In luna aprilie 2011 a avut loc inaugurarea Pavilionului II al centrului. Noul corp de clădire corespunde la cel mai înalt nivel standardelor specifice de calitate stabilite pentru centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi are o capacitate de 47 beneficiari. Noul pavilion oferă servicii de asistenţă medicală şi de specialitate, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor iar accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii se face cu ajutorul unei rampe multifuncţionale de la exteriorul şi până la nivelul superior al clădirii.
 
Pe lângă dormitoare, camere de zi, club,bibliotecă, bucătărie, oficii, săli de mese, grupuri sanitare, centrul are in dotare cabinete de specialitate, o sală multifuncţională pentru activităţi de ergoterapie şi un serviciu de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru beneficiarii centrului.
 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brănişca este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi si oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.
 
 
   Beneficiari:
 
              Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.
 
 
   Echipa Centrului este formată din:
  •  Şef centru;
  •  Psiholog;
  •  Asistent social;
  •  Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmiere, maseur, instructor ergoterapeut;
  •  Personal administrativ şi auxiliar