Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 1 Păclişa

 Adresa: Comuna Totești, sat Păclişa, Str. Principală, nr. 93A, județul Hunedoara

tel 0254775790, fax 0254775600

Persoane de contact: ZEICONI Luminiţa

                                     

Misiunea:

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Păclişa (CIAPAD 1 Păclişa) este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate, şi care oferă sprijin şi asistenţă socială în sistem rezidenţial pentru un număr de 50 de persoane adulte cu dizabilități, de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în dificultate.

 

 

            Centrul are în componenţă cluburi, dormitoare, oficii, săli de mese, izolator, grupuri sanitare precum și cabinete de specialitate și birouri.

Beneficiarii își pot petrece timpul liber într-un parc din imediata apropiere a centrului.

 

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Păclişa oferă următoarele servicii:

 

 • asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap instituţionalizate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din dotare;
 • asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
 • organizează activităţi psihosociale şi culturale;
 • elaborează un Plan Individualizat de Servicii, în funcţie de nevoile identificate în Fişa de evaluare a fiecărui beneficiar;
 • monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap instituţionalizate, ulterior finalizării perioadei Planului Individualizat de Servicii şi se reevaluează situaţia psiho-socio-medicală;
 • asigură consiliere şi informare privind problematica socială (probleme familiale , psihologice, etc.);
 • acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap instituţionalizate;
 • intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice persoanelor cu handicap instituţionalizate;
 • asigură respectarea standardelor de calitate

 

 

Beneficiari:

 

Persoane adulte cu dizabilități de pe raza judeţului Hunedoara.

 

 

Echipa centrului este formată din:

 

 • șef centru;
 • asistent social;
 • psiholog;
 • medic, asistent medical, pedagog recuperare, asistent farmacist;
 • infirmiere, îngrijitori, instructor educaţie, spălătoreasă;
 • personal administrativ şi auxiliar