Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăştie

 

Adresa: Municipiul Orăștie, Str. Erou Nicolae Ovidiu Munteanu, nr. 8, județul Hunedoara

Persoană de contact : Răsădean Alina Florica - coordonator

tel. 0254243341 

 

Locuinţa protejată este un serviciu rezidenţial alternativ, care asigură persoanelor adulte cu dizabilităţi găzduire de tip familial în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active. Activităţile de sprijin pentru viaţă independentă constau în:

    - monitorizare: supravegherea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor;

    - consiliere: informarea şi îndrumarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii: sănătate, educaţie, muncă, activităţi recreative etc.;

    - dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă: autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele;

    - sprijin pentru angajare în muncă: găsirea, ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă;

    - mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate;

    - intervenţie în caz de urgenţă: sprijin pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boală etc.

 

Servicii oferite:

-          asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico - sanitare corespunzătoare persoanelor asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din dotare;

-          asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor instituţionalizaţi;

-          elaborează planuri individualizate de servicii, în baza evaluării / reevaluării beneficiarului, activităţi de ergoterapie, socializare, asistenţă pentru educaţie;

-          activităţi de recuperare, reabilitare, reinserţie socială şi cultural educative;

-          monitorizează şi analizează situaţia beneficiarului, ulterior finalizării planurilor individualizate de servicii, prin fişa de evaluare / reevaluare, cu propunerea unui alt plan individualizat de servicii;

-          consiliere şi informare privind problematica socială (privind relaţiile cu familia, cu ceilalţi beneficiari, etc) şi consiliere psihologică atât familiei (aparţinătorilor) cât şi beneficiarilor;