Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila - Pavilionul I

Adresa: Petrila, str. Nicolae Titulescu, nr. 4
Tel/fax 0254514132
Persoane de contact: Ghitea Manuel Alexis
                                  
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila  are o capacitate de 45 de locuri si este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Unitatea are in componenţă un număr de 3 clădiri, unde, pe lângă dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, săli de mese, grupuri sanitare, se mai găsesc şi cabinete de specialitate şi un corp administrativ.
 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate, colaborare cu biserica, scoala, comunitatea.
 
 
       Beneficiari:
Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.
 
 
       Echipa centrului este formată din:
  • Şef centru;
  • Asistent social;
  • Psiholog;
  • Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmier, instructor ergoterapeut;
  • Personal administrativ şi auxiliar