Birou aprovizionare

Adresa:  loc. Deva ,  Piața Gării , nr. 9A , jud. Hunedoara

Telefon:   0254/ 233341, 233340 int. 226

Fax:   0254/ 234384

 

Persoană de contact :  GEORGESCU Monica

Program de lucru: Luni – Vineri: 8,00 - 16,00; 

 

Atribuții:

 • pune în aplicare și verifică modul în care sunt aplicate și respectate legi, normele, instrucțiunile și celelalte acte normative în vigoare în domeniu;
 • asigură stabilitatea necesară de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte, rechizite școlare, materiale de întreținere și curățenie, medicamente și materiale sanitare și altele, potrivit cerințelor activităților instituției, în vederea întocmirii programului de aprovizionare la nivel de an, trimestru și lună și a bugetului instituției;
 • întocmește documentația de achiziție, participă la evaluarea ofertelor și urmărește încheierea anuală a contractelor pentru toate produsele necesare centrelor și Direcției;
 • urmărește, analizează, răspunde și centralizează executarea contractelor de furnizare a termenelor și în condiții de stabilitate;
 • întocmește referatul privind executarea contractelor în vederea întocmirii certificatului constatator;
 • centralizează necesare de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălțăminte, rechizite școlare, materiale de întreținere și curățenie, medicamente și materiale sanitare etc. primite din centre;
 • întocmește și transmite comenzile furnizorilor;
 • asigură aprovizionarea tuturor centrelor din subordinea cu produse agroalimentare, cazarmament, echipament, încălțăminte, rechizite școlare ș.a. obiect de uz general necesar în centru, în raport de stocurile existente și de consumurile normate;
 • verifică modul de depozitare și păstrare a produselor alimentare în magaziile proprii ale centrelor din subordinea Direcției;
 • verifică, analizează și răspunde de legalitate, necesitatea, economicitatea și realitatea operației înscrisă în factură prin verificarea concordanței facturii cu contractul încheiat cu furnizorul și comenzile de aprovizionare;
 • propune măsuri și asigurări de stocuri cu mișcare lentă de la un centru la alt centru;
 • asigură aplicarea procedurilor legale referitoare la recepția, autorecepția, expediția și transportul bunurilor materiale;
 • asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea și eliberarea bunurilor;
 • urmărește etichetarea la locul de păstrare a tuturor bunurilor;
 • verifică conform normelor și normativelor în vigoare, calculul necesarului de aprovizionare în centru pentru alimente, echipament, cazarmament, rechizite școlare ș. A.;
 • rezolvă în termenul cel mai scurt sesizările și reclamațiile în domeniul aprovizionării;
 • organizează și exercită control (permanent și inopinat) asupra intrării și ieşirii bunurilor din gestiune;
 • verifică concordanța prețurilor înscrise pe faptele sosite ale furnizorului cu cele din contractul încheiat și întocmește refuzurile la plată acolo unde este cazul;
 • se îngrijește de repartizarea echitabilă între centre a stocurilor existente în centru și care depășesc nevoile beneficiarilor. 
 • asigură arhivarea documentelor create la nivelul biroului și predarea acestora la arhiva instituției;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele din cadrul DGASPC în vederea efectuării unor lucrări de concurență acestora, precum și pentru îndeplinirea sarcinilor proprii;
 • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
 • îndeplinește orice alte atribuții potrivite de lege sau dispuse de către conducerea instituției.