Acte necesare pentru internarea intr-un centru rezidential pentru persoane adulte cu handicap

Documentar necesar in vederea admiterii in centrele rezidentiale (Centru de Ingrijire si Asistenta / Locuinta Protejata) pentru persoane adulte cu handicap din structura D.G.A.S.P.C. Hunedoara

 

1.     Cerere de internare – inregistrata la primiria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap – Anexa 1;

2.     Copie de pe actele de identitate – Buletin / Carte de identitate / Carte de identitate provizorie;

3.     Copie Certificat de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului;

4.     Copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap – Certificat de incadrare in grad de handicap;

5.     Adeverinta de venit – pentru angajati sau Adeverinta de la administratia financiara de domiciliu, din care sa rezulte venitul realizat – daca nu este angajat la momentul solicitarii;

6.     Documente doveditoare a situatiei locative – copie contract de casa, copie contract de intretinere, copie contract de inchiriere (unde este cazul);

7.     Ultimul talon de pensie, daca este cazul si Decizie de pensie (administrativa si medicala);

8.     Raportul de ancheta sociala, de la primaria in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap – Anexa 2;

9.     Investigatii paraclinice : test SIDA (pana la 60 de ani), TBC, antigen HBS, glicemie, VDRL, Ac. HCV (anticorpi virus C hepatic);

10.   Scrisoare medicala – Anexa 3 si Aviz epidemiologic (medic de familie);

11.   Copie Card de sanatate sau Adeverinta asigurat C.J.A.S. Hunedoara;

12.   Declaratie in scris a persoanei cu handicap cu privire la acordul / refuzul privind internarea intr-un centru rezidential – Anexa 4;

13.   Dovada eliberata de serviciul de specialitate al primariei in a carei raza isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, prin care se atesta ca acesteia nu i s-au putut asigura protectia si ingrijirea la domiciliu sau in cadrul altor servicii din comunitate (conf. art. 17, alin. 1, lit. i) din HG nr. 430 / 2008 şi a art. 19, alin. 1, lit. d) din HG nr. 268 / 2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) – in original ;

14.   Raport de ancheta sociala pentru apartinatori (mama / tata, fiu / fiica, sot / sotie sau tutore), care sa cuprinda cel putin urmatoarele : componenta familiei, veniturile familiei, spatiul locativ, stare de sanatate. Ancheta sociala va fi insotita obligatoriu de urmatoarele documente :

-         copie BI / CI / CIP;

-         adeverinta de venit / cupon de pensie;

-         Declaratie cu privire la acordul / refuzul privind admiterea si motivul pentru care acestia nu pot ingriji persoana cu handicap – Anexa 5.

15.   Declaratie in caz de deces al beneficiarului – Anexa 6;

16.   Copie dispozitie / hotarare de curator / tutore;

17.   Angajament cu privire la predarea actele originale – Anexa 7;

18.   Dosar cu sina.