Centrul de îngrijire şi asistenţă Nr. 2 Păclişa

Adresa: localitatea Păclişa, Str. Principală, nr. 93,
Adresa: localitatea Păclişa, Str. Principală, nr. 93,
tel 0254775790, fax 0254775600
Persoane de contact: VASIONI Carmen Sanda
                                   
Misiunea:
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa (CIA 2 Păclişa) este o unitate rezidenţială de asistenţă socială care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate, şi care oferă sprijin şi asistenţă socială în sistem rezidenţial pentru un număr de 50 de persoane adulte cu handicap, de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în dificultate.
 
 
Facilităţi:
 
Unitatea are în componenţă un corp de clădire dotat cu cluburi, dormitoare, oficii, săli de mese, izolator, magazie, grupuri sanitare. Aici se mai găsesc şi cabinete de specialitate, o farmacie, birou administrativ şi o sală de şedinţe.
Instituţia beneficiază de asemenea de spaţiu de relaxare şi petrecere a timpului liber: bază sportivă cu teren de baschet, handbal, tenis de câmp, volei, 2 săli de sport, alei şi spaţii verzi. Pe lângă cele 4 pavilioane destinate cazării asistaţilor din cele 3 centre de îngrijire şi asistenţă Păclişa, mai există în incinta instituţiei şi o şcoală specială, bloc alimentar, ateliere, secţie ergoterapie, farmacie, microfermă, grădină, seră, garaje, capelă, spaţii de depozitare şi alte anexe.
Toate cele 3 centre de îngrijire şi asistenţă de la Păclişa beneficiază de o bază materială impresionantă ca volum şi dimensiune, suprafaţa pe care se întind fiind de aproximativ 30 ha. Cadrul natural şi geografic în care este amplasată unitatea este propice asistenţei şi recuperării persoanelor cu nevoi speciale. În incintă se găseşte un parc ce se întinde pe o suprafaţa de 10 ha, cu specii rare şi exotice de arbori ( arbori lalea, tuia, arţari, platani, magnolii, specii rare de răşinoase, etc.).
 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 Păclişa oferă următoarele servicii:
 
 • asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap instituţionalizate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din dotare;
 • asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
 • organizează activităţi psihosociale şi culturale;
 • elaborează un Plan Individualizat de Servicii, în funcţie de nevoile identificate în Fişa de evaluare a fiecărui beneficiar;
 • monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap instituţionalizate, ulterior finalizării perioadei Planului Individualizat de Servicii şi se reevaluează situaţia psiho-socio-medicală;
 • asigură consiliere şi informare privind problematica socială (probleme familiale , psihologice, etc.);
 • acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap instituţionalizate;
 • intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice persoanelor cu handicap instituţionalizate;
 • asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de ANPH.
 
 
Echipa centrului este formată din:
 
 • coordonator centru;
 • psiholog;
 • asistent social;
 • asistent medical, asistent fizioterapeut, pedagog recuperare;
 • infirmiere, îngrijitoare, instructor educaţie;
 • personal administrativ şi auxiliar.