Acte necesare pentru acordarea rovignetelor

 

1.     Cerere tip (se completează în momentul depunerii documentaţiei);

o    persoana cu handicap grav, accentuat,mediu sau usor adult sau minor proprietara a autoturismului – Anexa 1

o    insotitorul persoanei cu handicap grav  proprietar al autoturismlui – Anexa 2

o    asistentul personal/reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav adult sau minor proprietar al autoturismului – Anexa 3

2.     documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;

3.     actul de identitate;

4.     certificat de înmatriculare