Acte necesare pentru acordarea drepturilor de transport gratuit urban si interurban

Pentru biletele de transport interurban

1.     cerere tip :

a. când solicitarea este făcuta de către curator sau împuternicit cu procura notariala

b. când solicitarea este făcuta de către persoana cu handicap

c. când cererea este făcuta de către reprezentantul legal sau tutore

2.    act identitate – original si copie

 

Pentru legitimațiile de transport urban (în cazul în care nu există încă legitimație emisă)

1.     2 fotografii 2/3 

2.     act identitate – original si copie