Acte necesare pentru acordarea drepturilor de transport gratuit urban si interurban

Pentru biletele de transport interurban

1.     cerere tip :

a. când solicitarea este făcuta de către curator sau împuternicit cu procura notariala

b. când solicitarea este făcuta de către persoana cu handicap

c. când cererea este făcuta de către reprezentantul legal sau tutore

2.    act identitate – original (in cazul depunerii documentelor la sediul instituției) si copie (in cazul in care documentele sunt depuse electronic / poștal / fax, etc)

 

Pentru legitimațiile de transport urban (în cazul în care nu există încă legitimație emisă)

1.     2 fotografii 2/3 

2.     act identitate – original (in cazul depunerii documentelor la sediul instituției) si copie (in cazul in care documentele sunt depuse electronic / poștal / fax, etc) si copie

 

CERERE decont de carburant descărcare word sau pdf)

CERERE pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art.24-alin 9 si 10-1 (descărcare word sau pdf)