Acte necesare pentru acordarea prestaţiilor sociale

In cazul certificatului de incadrare in grad si tip de handicap emise inaintea datei de 01 07 2017, (pentru care nu a fost solicitata acordarea prestatiilor sociale in luna emiterii certificatului de incadrare in grad si tip de handicap):

1. cerere tip se completeaza in momentul depunerii documentatii) – Anexa 6;

2. act de identificare original si copie;

3. copie de pe documentul care atestata in grad de handicap; in cazul in care exista diferenta de nume in cadrul actului de identitate si certificat, se solicitare actul care sa ateste schita numelui (certificat de pasare, hotărâr de divențat și copie buletin de identitate dupa caz, original si copie);

În cazul certificatului de lucru, dupa data în caz în care a fost numită ORDONANTEI DE URGENȚEI nr.

În context, în cadrul anului, în cadrul unei probleme de îngrijire a persoana cu handicap nu dorește sa benefică de prestație socială, pote depune cere în acest sens.

 

Cu articolul nr. 42 din Legea nr. 448/2006 privat protectia si promovarea persoana cu handicap, persoana cu handicap grav,adulti sau minori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, pot opta pentru asistent personal sau indemnizatie pentru insotitor.

  • Cerere – optiune asistent personal/indemnizatie insotitor, ce se va completa la sediul DGASPC Hunedoara – Anexa 30
  • In cazul persoana cu handicap adulte: documentul ce atestavenitura persoana cu handicap – dupa caz, adeverinta privata de salariat, adeverinta privata veniturile, emisa de catre administratia financiara, decizie de pensie administrativa (in cazul pensionarilor de invaliditate si decizia medicala), cuponie.

       Persoanele cu pensie de invaliditate depun in plus Anexa 1.