Documente utile necesare pentru obţinerea adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii

A. – achiziţionarea unui singur mijloc de transport;

B. – adaptarea locuinţei conform nevoilor individuale de acces.

 

1.

o    cerere (Anexa 1A);

o    cerere (Anexa 1B);

2.    copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

3.    copie de pe documentul de identitate;

4.    declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege (pentru auto - Anexa 2A);

5.    declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 27 din lege (pentru adaptarea locuinţei - Anexa 2B);         

6.    declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara orice modificare privind încadrarea în grad de handicap (Anexa 3A);

7.    declaraţie pe proprie răspundere conform Art.326 Cod Penal, referitor la adaptarea locuinţei (Anexa 3B).

8.    copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, daca este cazul;