Centrul de zi de recuperare pentru copii Deva

Adresă: loc. Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 21, jud. Hunedoara
Telefon: 0254 / 213940 
Fax: 0254/216840
 
Persoană de contact : URÂTU Cosmina
 
 
Program cu publicul: Luni –Joi: 7,30-16,00; Vineri: 7,30- 13,30
 
 
 

Beneficiarii serviciului - direcţi şi indirecţi:

Activitatea de recuperare vizează copiii cu dizabilităţi sau copiii care au nevoie de activități de recuperare şi familiile lor. Echipa de specialişti ai centrului asigură evaluare şi intervenţie pentru copiii cu afecţiuni neuromotorii, dar și cu alte afecțiuni – tulburări de dezvoltare, întârziere mentală, tulburări afective, de limbaj şi comunicare, dizabilităţi de învăţare, etc..

Selecția beneficiarilor se face prin intermediul Serviciului de Evaluare Complexă (programul de recuperare, readaptare şi integrare socială), prin colaborarea cu Consiliile Locale, celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara , ONG-uri, cabinete medicale de specialitate, medici de familie, școală şi la cererea directă a părinţilor / copiilor

 

Misiunea serviciului:

Centrul oferă copiilor din comunitate, dar şi celor din centrele rezidenţiale, posibilitatea de a beneficia de activităţi recuperatorii în vederea îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate.

 

Servicii oferite:

Activităţile de recuperare desfăşurate în cadrul centrului sunt diversificate, în concordanţă cu nevoile beneficiarilor, iar metodologia de lucru este adecvată şi adaptată tipului de dizabilitate.

 

 • Recuperare neuromotorie (fizioterapie şi kinetoterapie),
 • Psihoterapie şi consiliere psihologică,
 • Asistenţă socială (informare, consiliere şi suport),
 • Recuperare logopedică,
 • Recuperare psihopedagogică,
 • Psihomotricitate.

 

Atribuţiile serviciului:

pentru copii:

 • efectuează ancheta socială la domiciliul copilului şi selectarea predominant a familiilor care se afla în situaţii de risc,
 • informează părinţii cu privire la legislaţia în vigoare şi la toate serviciile de care pot beneficia în funcţie de nevoile lor,
 • întocmeşte dosarului copilului care frecventează serviciul în vederea integrării într-un program de recuperare,
 • monitorizează copiii şi familiile lor care frecventează serviciul de recuperare,
 • urmăreşte completarea planului personalizat de intervenţie,
 • asigură evaluarea neurologică şi psihiatrică a copiilor de către un medic NPI,
 • asigură evaluarea medicală a copiilor, în vederea recuperării, de către un medic specialist de recuperare medicală, medicină fizică şi balneologie şi de către asistent medical balneofizioterapeut, kinetoterapeut,
 • asigură recuperarea balneofizioterapeutică a copiilor,
 • evaluează psihologic copiii care intră în programul de recuperare al centrului,
 • asigură evaluarea psihosocială a familiilor copiilor care frecventează serviciul de recuperare, în vederea întocmirii unor programe de consiliere a familiei pe probleme specifice,
 • realizează consilierea individuală şi/sau de grup a familiilor şi/sau copiilor care participă la programele de recuperare,
 • realizează reevaluarea periodică (o dată la 3/6 luni) a copiilor care participă la programele de abilitare şi reabilitare din centru, conform planului de intervenţie personalizat,
 • desfăşoară activităţi educative de recuperare pe grupe de copii sau individual, în funcţie de nevoile personale şi conform cu programul educaţional,
 • realizează consilierea psihopedagogică în urma căreia se realizează un plan de recuperare psihopedagogică pe baza căruia se lucrează cu copilul.

Personalul serviciului:

 • șef serviciu
 • asistent social
 • logoped
 • psiholog
 • inspector de specialitate
 • kinetoterapeut
 • asistent medical balneofizioterapie
 • muncitor calificat
 • colaborare cu medicul neuropsihiatrie infantilă de la Serviciul de Evaluare Complexă a copilului