Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara

Adresa: localitatea Hunedoara, B-dul 1848, nr. 23, judeţul Hunedoara
Tel./Fax: 0254/712867
Persoană de contact : CRAINIC Raluca
 
Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara este un serviciu de zi de recuperare aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara care oferă copiilor cu dizabilităţi din comunitate, dar şi celor din centrele rezidenţiale, posibilitatea de a beneficia de activităţi recuperatorii în vederea îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate.
 
 
Beneficiari:
Activitatea centrului vizează copiii cu dizabilităţi fizice, psihice, de limbaj, comunicare şi relaţionare şi familiile acestora, cu domiciliul aflat pe raza judeţului şi aflaţi în evidenţa  D.G.A.S.P.C. Hunedoara - Serviciul de evaluare complexă.
 
 
Servicii oferite:
Serviciile de recuperare desfăşurate în cadrul centrului sunt diversificate în concordanţă cu nevoile beneficiarilor şi constau în:
a) evaluare şi recomandări medicale,
b) recuperare neuromotorie,
c) psihoterapie şi consiliere psihologică,
d) asistenţă socială - informare, consiliere şi suport,
e) psihomotricitate,
f) recuperare psihopedagogică,
g) recuperarea logopedică,
h) orientare şcolară şi profesională,
i) educare pentru părinţi /reprezentanţi legali.
 
Activităţi desfăşurate în cadrul serviciului:
  1. psihologie - evaluare psihologică, consiliere copii - părinţi, ludoterapie, artterapie, meloterapie, terapie cognitivă, dezvoltare personală, terapie de relaxare, terapie individuală sau/şi de grup,
  2. kinetoterapie - activităţi terapeutice şi recuperatorii pentru copiii cu dizabilităţi, consilierea familiei privind  programul de recuperare şi dezvoltare al copilului, evaluare kinetoterapeutică,
  3. hidroterapie - relaxare musculară, diminuarea spasticităţii, tonifiere musculară, activităţi de stimulare şi facilitare a aparatului neuromioartrokinetic în apă, conform recomandărilor date de medicul specialist,
  4. logopedie - depistarea şi recuperarea tulburărilor de limbaj, comunicare, relaţionare, dezvoltarea limbajului expresiv şi comprehensiv (activ şi înţelegere),
  5. maseur - tehnici şi manevre manuale cu rol terapeutic (stimulare, relaxare, diminuare a durerii şi de prevenire).
  
Personal:
şef serviciu,
psiholog practicant,
logoped,
maseur,
kinetoterapeut,
asistent balneokinetoterapeut.