Cămin pentru persoane vârstnice Pui

Adresa: Comuna Pui, sat Râu Bărbat, Str. Principală, nr. 70, județul Hunedoara
Tel/fax: 0254 / 779004
Șef centru : STOICA Adriana
 
Cămin pentru persoane vârstnice – Pui este situat in centrul localităţii Râu Bărbat, la 19 km distanţă de oraşul Hațeg. Centrul este așezat într-o zonă turistică cunoscută la poalele Munților Retezat, care este totodată şi o importantă zonă istorică.
Centrul permite accesul beneficiarilor la toate resursele si facilităţile. Sunt cuprinse aici clădirea propriu zisă a centrului care are în componenţă un bloc alimentar, sală de mese, dormitoare, băi, cameră de zi, spaţii de depozitare, gradina şi alte anexe.
 
 
Cămin pentru persoane vârstnice Pui are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluţioneze singură.
 
Centrul funcţionează in parteneriat cu Consiliul Local Pui, unitatea având o capacitate de 17 de locuri, în regim rezidenţial, pentru persoanele vârstnice de pe raza judeţului Hunedoara.
 
 
Căminul pentru persoane vârstnice este o unitate rezidenţială pentru persoanele vârstnice. Conform standardelor de calitate stabilite de legislaţia în vigoare, în cadrul acestui centru se asigură următoarele servicii: condiţii optime de găzduire şi de hrană, îngrijire personală şi medicală, asistenţă socială, activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate, activităţi de petrecere a timpului liber; consiliere şi informarea asistaţilor şi familiilor acestora; acordarea de sprijin şi asistenţă în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate; colaborare cu biserica şi comunitatea.
 
 
 
Beneficiari:
 
Beneficiarii sunt persoanele vârstnice (care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găsesc într-una din următoarele situaţii:
  • nu au locuinţă şi nu realizează venituri proprii;
  • nu se pot gospodări singure;
  • sunt lipsite de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
Echipa centrului este formată din:
  • Șef centru;
  • Asistent social;
  • Personal de îngrijire şi asistenţă