Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila - Pavilionul II

Adresa: Str. Primăverii, nr. 5, Petrila
Tel. 0254/  514132
Persoane de contact: Ghitea Manuel Alexis
                      
 
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Petrila – Pavilionul II  este o unitate de asistenţă socială care asigură găzduire, îngrijire, recuperare şi reabilitare pentru tinerii şi adulţii seropozitivi din judeţul Hunedoara, pe o perioadă determinată/nedeterminată, in funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor.
 
Pavilionul II din cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă pentur persoane adulte cu dizabilităț Petrila este compus din două  dormitoare, o cameră de zi, încăpere destinată îngrijirilor medicale, bucătărie, baie. Persoanele instituţionalizate beneficiază de spaţii de recreere în aer liber în curtea şi grădina pavilionului.
 
Pavilionul II oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor instituţionalizate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor din centru; colaborare cu biserica şi comunitatea.
 
Beneficiari:
Tinerii şi adulţii infectaţi HIV/SIDA care nu pot fi ocrotiţi în mediul familial;