Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea Strei

Adresa: com. Bretea Română, sat Bretea Streiului, nr. 54
Tel/fax 0254 / 733369
Persoane de contact: Dragotă Oană
                                  
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru personane adulte cu dizabilități retea Strei, amplasat in apropierea a două mari oraşe, Haţeg şi Călan, este o unitate rezidenţială de asistenţă socială, cu o capacitate de 25 de locuri, care are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate.
 
Pe lângă dormitoare, camere de zi, club, bucătărie, săli de mese, grupuri sanitare, centrul are in dotare cabinete de specialitate, o sală multifuncţională pentru activităţi de ergoterapie, birouri. De asemenea centrul dispune de terenuri de tenis, baschet şi fotbal.
 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea Streiului oferă următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate; colaborare cu biserica, școala, comunitatea.
 
 
Beneficiari:
 
           Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.
 
 
Echipa centrului este formată din:
  • coordonator centru;
  • Asistent social;
  • Psiholog;
  • Personal sanitar: medic, asistent medical, infirmier;
  • Personal administrativ şi auxiliar.