Acte necesare pentru admiterea intr-un centru de zi

Acte necesare pentru admiterea in Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria

 

1.             Cerere de admitere – tipizat - înregistrată la primăria în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap / dizabilitate – Anexa 1 .

2.             Certificat de încadrare în grad de handicap – xerocopie.

3.             Program individual de reabilitare și integrare socială – xerocopie.

4.             Declarație în scris a persoanei cu handicap cu privire la acordul / dezacordul privind admiterea în cadrul centrului de zi.

5.             Declaraţia în scris a susţinătorilor legali cu privire la acordul / dezacordul privind admiterea în cadrul centrului de zi, (copie BI / CI / CP, adeverinţa de venit / decizie și cupon de pensie, anchetă socială la primăria de domiciliu a aparținătorilor) – Anexa 2.

6.             Ancheta socială la primăria în raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap / dizabilitate. – Anexa 3 .

7.             Decizie + cupon de pensie al persoanei cu handicap sau adeverinţă de la administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat (unde este cazul).

8.             Buletin / Carte de identitate şi certificatul de naştere - xerocopie.

9.             Xerocopii după actele de studii (diplome, certificate etc.)

10.          Investigații paraclinice: test SIDA (până la 60 de ani), TBC, antigen HBS, glicemie, VDRL, Ac. HCV (anticorpi virus C hepatic).

11.          Aviz epidemiologic (medic de familie).

12.          Adeverinţă asigurat C.J.A.S. Hunedoara - xerocopie.

13.          Scrisoare medicală - medic de familie. – Anexa 4 .

14.          Dispoziție / hotărâre / sentință civilă de numire curator / tutore.

15.       Dosar cu şină.