Centrul mobil de incluziune socială Hunedoara

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 108

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : SAV Gabriela

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

 

Misiunea Centrului mobil de incluziune socială este aceea de a acorda persoanelor de etnie romă asistenţă în informarea, consilierea, formarea şi orientarea în carieră, în vederea incluziunii sociale a acestor persoane.

 

Domeniile de activitate ale Centrului mobil de incluziune socială sunt:

-          informare, consiliere în carieră,

-          formare profesională.

 

 

Principalele atribuţii ale centrului, în realizarea misiunii sale sunt:

¨      Selecţia şi înregistrarea beneficiarilor,

¨      Optimizarea deciziilor legate de carieră prin activităţi de informare cu privire la locurile de muncă şi consiliere în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă,

¨      Orientarea şi înscrierea beneficiarilor la programe de formare profesională.