Compartiment management de caz pentru persoane vârstnice și alte persoane adulte aflate în dificultate

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 124

Fax:  0254/ 234384

 

 

Persoană de contact : BÎNDEA Mircea

 

 

 

 

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30-16.00, Vineri: 7,30- 13,30

 

 

 

Beneficiari:

 

Persoanele adulte cu handicap aflate în serviciile de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara

 

Atribuții:

 

  • evaluează situația socio-economică a persoanei adulte cu dizabilități în vederea întocmirii planului individual de servicii; 
  • întocmește planul individual de servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale, stabilind obiective pe termen scurt, mediu și lung precizând modalitățile de intervenție, furnizarea de informații și orientarea persoanei adulte către servicii comunitare adecvate situației acesteia, identificarea situațiilor de risc care pot să apară;
  • monitorizează și evaluează îndeplinirea obiectivelor din planul individual de servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate;
  • realizează activități de informare cu privire la drepturile și obligațiile persoanei adulte cu dizabilități;
  • periodic evaluează situația care a determinat instituționalizarea persoanelor cu nevoi și caută / propune alternative la instituționalizare, integrare/reintegrare în familie sau comunitate;
  • colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, cu serviciile publice de asistență socială din cadrul primăriilor, cu ONG, pentru realizarea cu eficiență a obiectivelor stabilite prin planul individual de intervenție;
  • inițiază și implementează programe/proiecte privind îngrijirea și intervenția de tip rezidențial și alternative pentru persoanele adulte aflate în nevoi;
  • asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului și predarea acestora la arhiva instituției