Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Deva

Adresă: Municipiul Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 21, județul Hunedoara
Telefon: 0254 / 213940 
Fax: 0254/216840
 
Persoană de contact : URÂTU Cosmina
 
 

 

Program cu publicul: Luni –Joi: 7,30-16,00; Vineri: 7,30- 13,30
 
 

Beneficiarii serviciului - direcţi şi indirecţi:

Centrul se adresează persoanelor cu dizabilităţi care au nevoie de terapii de recuperare.

Selecția beneficiarilor se face prin intermediul Serviciului de Evaluare Complexă persoane adulte cu handicap, prin colaborarea cu Consiliile Locale, celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara , ONG-uri, cabinete medicale de specialitate, medici de familie şi la cererea directă a persoanelor cu dizabilități / reprezentanți legali ai acestora

 

Misiunea serviciului:

Centrul oferă persoanelor adulte cu handicap din comunitate, dar şi celor din centrele rezidenţiale, posibilitatea de a beneficia de activităţi recuperatorii în vederea îmbunătăţirii sau menţinerii stării de sănătate.

 

Servicii oferite:

Activităţile de recuperare desfăşurate în cadrul centrului sunt realizate în concordanţă cu nevoile beneficiarilor, iar metodologia de lucru este adecvată şi adaptată tipului de dizabilitate.

 

Activități desfășurate:

 • selectează beneficiarii care sunt încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap şi care necesită recuperare neuromotorie în functie de tipul handicapului,
 • efectuează ancheta socială la domiciliul beneficiarilor pentru evaluarea situaţiei sociale a acestora şi informarea lor cu privire la serviciile de care beneficiază conform legislaţiei în vigoare,
 • informează beneficiarii cu privire la alte instituţii şi ONG-uri care se ocupă cu furnizarea de servicii specifice nevoilor beneficiarilor urmărind în acest fel o bună integrare socială a persoanelor cu handicap,
 • întocmeşte dosarul beneficiarului care frecventează serviciul de recuperare,
 • asigură evaluarea medicală în vederea recuperării şi reabilitării beneficiarilor de către un medic specialist de recuperare medicală fizică şi balneologie,
 • asigură evaluarea mioneuroartrokinetică, stabileşte obiectivele kinetice pe termen scurt şi lung şi întocmeşte şi pune în aplicare programul de recuperare individualizat în funcţie de dizabilitatea şi afecţiunile asociate ale adulţilor.

Personalul serviciului:

 • șef serviciu
 • asistent social
 • psiholog
 • medic balneofizioterapeut
 • asistent medical balneofizioterapie
 • maseur
 • îngrijitor curățenie
 • referent
 • inspector specialitate