Acte necesare în caz de deces al persoanei cu handicap

                In conformitate cu prevederile art. 59, lit. h) din Legea nr.448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in obligatia familiei sau a reprezentantilor legali sa aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege (inclusiv informatia privind decesul, prin transmiterea certificatului de deces al persoanei cu handicap).

 

In conformitate cu prevederile Art.36, alin.(6) din H.G. nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   448 10 201   0 18>Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata, “Prestaţiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, reprezentând indemnizaţia şi/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, şi, după caz, prestaţiile sociale cuvenite şi neachitate până la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun“.

 

Cazul in care persoana decedata are sot/sotie in viata

1.     Act de deces persoana cu handicap – original + copie

2.     Act nastere sotie - original + copie

3.     Act casatorie sot/sotie - original + copie

4.     Act identitate sot/sotie - original + copie

5.     Hotarari de divort, acte de casatorie ulterioare divortului (daca este cazul) - original + copie

6.     Certificat de mostenitor/legatar universal (daca este cazul) original + copie

 

Cazul in care persoana cu handicap decedata are copii in viata

 

1.     Act de deces persoana cu handicap – original + copie

2.     Act nastere copil – original + copie

3.     Act identitate copil – original + copie

4.     Act casatorie copil (daca este cazul - doar in situatia fiicelor casatorite) - original + copie

5.     Hotarare de divort persoana cu handicap si acte de stare civila din care sa reiasa corespondenta

6.     de   nume - daca este cazul – original + copie

7.     Certificat de mostenitor/legatar universal (daca este cazul) - original + copie

8.     Declaratie pe propria raspundere (se completeaza la sediul DGASPC – Birou evidenta prestatii sociale – Aleea Romanilor, nr.7 de catre fiul/fiica persoanei cu handicap)

 

In cazul in care persoana cu handicap decedata nu are sot/sotie, parinti sau copii in viata, prestatiile sociale ramase neincasate se acorda mostenitorilor legali (in conditiile dreptului comun), in acest caz fiind necesare urmatoarele documente :

-                      certificat de mostenitor/legatar universal (original si copie)

-                      act de identitate al mostenitorului/legatarului universal (original si copie)

In cazul in care sunt desemnati mai multi mostenitori/legatari, se va prezenta cate un document notarial sau olograf (scris de mana) in cazul fiecarui mostenitor/legatar prin care acestia  desemneaza pe unul dintre ei (cel care se prezinta la sediul DGASPC Hunedoara - BEPS) in vederea ridicarii drepturilor ce li se cuvin in urma decesului persoanei cu handicap.