Compartiment arhivă

Adresa:  loc. Deva , str. Gheorghe Barițiu, nr. 21, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 213940
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:
 • inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic;
 • asigură legătura cu Serviciul județean al Arhivelor Naționale în vederea verificării și confirmării nomenclatorului;
 • urmărește modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor de către serviciile Direcției;
 • preia dosarele constituite de la compartimente, pe bază de inventare;
 • inventariază toate documentele fără evidență aflate în arhivă;
 • asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă;
 • realizează activitățile de secretariat ale comisiei de selecționare;
 • asigură evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare;
 • organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;
 • pune la dispoziție toate informațiile și documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivei;
 • asigură predarea documentelor cu valoare istorică la Arhivele Naționale;
 • colaborează cu toate serviciile/birourile/compartimentele, entitățile subordonate din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea efectuării unor lucrări de competența acestora, precum și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor proprii;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.

 

Legislaţie specifică:
 • Legea nr. 16/1996 privind arhivele naționale, republicată.
 • Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996.