Compartiment administrativ

Adresa: Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 18

Telefon: 0254233341, 0254233340

Fax: 0254234384

Persoana de contact: MUREȘAN Dan Lucian

 

Atribuții: 

 

  • execută în regie proprie prin personalul de specialitate, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
  • realizează activităţi de îngrijire şi curaţenie a spaţiilor aparţinând direcţiei şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi aparţinătoare;
  • răspunde de buna întreţinere şi exploatare a maşinilor din dotare;
  • asigură transportul persoanelor delegate din cadrul D.G.A.S.P.C., conform programării;
  • completează documente necesare pentru justificarea activității mijloacelor de transport;
  • colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. și sprijină specialiștii Direcției în activitatea desfășurată în teren;
  • păstrează confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în activitatea pe care o desfășoară;
  • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei