Centrul de îngrijire și asistență Uricani

   Str. Progresului, nr. 1/1B, localitatea Uricani,
Persoană de contact: Dobîrcean Maria 
                                             
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Uricani este un serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în dificultate.
 
Servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.
 
   Beneficiari:
Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.