Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani

   Str. Progresului, nr. 1/1B, localitatea Uricani,
Persoană de contact: PĂDUREAN CARMEN ESTERA  
                                             
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani este un serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în dificultate.
 
Servicii: cazare, hrană, cazarmament; asistenţa medicală de specialitate, activităţi de ergoterapie, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor asistate; activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului cât şi în comunitate; consiliere şi informare asistaţilor şi familiilor acestora; acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor ce pun în pericol siguranţa persoanelor asistate; intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate.
 
   Beneficiari:
Persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în dificultate, de pe raza judeţului Hunedoara.