Compartiment asistenți maternali profesioniști

Sediul :   Deva, Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, judeţul Hunedoara
Telefon:  0254 / 233341
Persoană de contact : TUDOR Camelia
 
Atribuţii:
  • asigură creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor plasați, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;
  • asigură integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;
  • asigură integrarea copiilor în viata socială;
  • contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptatoare, după caz;
  • permit specialiştilor D.G.A.S.P.C. supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
  • asigură continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihna, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasati pentru aceasta perioada este autorizată de către angajator;
  • păstrează confidenţialitatea informaţiilor și datele la care are acces cu privire la copii;
  • asigură respectarea drepturilor copilului;
  • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau dispuse de către conducerea instituţiei.