Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită atestarea ca asistent maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul său creșterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.

 

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere tip de evaluare a capacităţii lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  şi o vor depune la sediul instituţiei.

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura  simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârsta şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- au domiciliul stabil pe raza judetului;

- prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

 - au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;

 - au urmat cursurile de formare profesională ;

 

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

- persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

- părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

-persoana care suferă de boli cronice transmisibile

 

Capacitățile persoanei care solicită să devină asistent maternal profesionist vor fi evaluate în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

 

Pot fi descărcate de pe site-ul instituției următoarele formulare: