Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită atestarea ca asistent maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul său creșterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament. 

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- au domiciliul stabil pe raza judetului;

- prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

 - au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;

 - au urmat cursurile de formare profesională ;

 

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

- persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

- părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

-persoana care suferă de boli cronice transmisibile

 

Procedura atestare conform HGR 679/12.06.2003, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 443/23.06.2003:

1. Cererea va fi evaluată de Serviciul Public Specializat pentru Protecţia Copilului, în termen de 90 de zile de la data înregistrării. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:
- interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social şi de către un psiholog, prin care se determonă profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni AMP şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;
- vizite la domiciliul solicitantului;
- recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia, cu privire la comportamentul social al solicitantului;
- orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator;
2. Înaintea obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist, candidaţii trebuie să efectueze cursul de formare profesională cu o durată de minim 60 de ore, organizat gratuit de DGASPC Hunedoara.
3. După evaluarea performanţelor în cadrul cursurilor de formare profesională, solicitantul adresează Comisiei pentru Protecţia Copilului de la domiciliul său, o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării.
4. Propunerea de eliberare a atestatului va menţiona numărul maxim de copii pe care acesta îi poate primi simultan în plasament sau plasament în regim de urgenţă, grupa de vârstă şi sexul copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA, în funcţie de cererea formulată de solicitant.
5. Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. Atestatul va menţiona datele de identificare ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan în plasament sau plasament în regim de urgenţă, grupa de vârstă şi sexul copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA.
6. Plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă a unui număr de copii mai mare decât cel prevăzut în atestat este interzisă, cu excepţia cazului în care copiii daţi în plasament sau plasament în regim de urgenţă sunt fraţi.
7. Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului, la propunerea temeinic motivată a Serviciului Public Specializat pentru Protecţia Copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
8. După obţinerea atestatului, asistentul maternal profesionist îşi va desfăşura activitatea în baza unui contract individual de muncă, acesta având un caracter special, specific protecţiei copilului, la care se anexează o Convenţie de plasament pentru fiecare copil primit în plasament, sau plasament în regim de urgenţă.
9. Contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de 3 ani, respectiv, perioada de valabilitate a atestatului.
10. Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament, sau dispoziții de plasament în regim de urgenţă a unui copil la asistent maternal profesionist.
11. Comisia pentru Protecţia Copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia, sau dacă asistentul maternal profesionist nu respectă obligaţiile prevăzute de lege.

ACTE NECESARE PENTRU ATESTARE

CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

-          COPII LEGALIZATE de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului

-          copie  dupa actele de identitate pt toate persoanele care locuiesc la domiciliul persoanei interesate: C.I., certificate nastere.

-          aviz psihologic a solicitantului

-          aviz psihiatric  a solicitantului

-          Caziere judiciare pt toate persoanele peste 18 ani care locuiesc cu persoana interesata sa devina AMP

-         certificat integritate

-          Adeverinte medicale eliberate de medicul de familie pentru solicitant si membrii  familiei acestuia care locuiesc la acelasi domiciliu din care sa rezulte ca nu sunt in evidenta cu boli cronice, psihice sau contagioase

-          COPIE LEGALIZATA LA NOTAR dupa:

    - actul de proprietate  sau dupa contractul de inchiriere sau declaratie autentificata a proprietarului in care sa mentioneze ca este de acord cu desfasurarea activitatii de asistent maternal profesionist la domiciliul acestuia

     - in cazul in care locuinta solicitantului este proprietatea parintilor/socrilor, acestia vor da o declaratie notariala din care sa reiasa ca sunt de acord cu desfasurarea activitatii de AMP a dvs, la domiciliul acestora

-          Declaratie notariala de la persoanele care fac parte din reteaua de sprijin a solicitantului, ca ii vor oferi sprijin si sustinere in situatiile care se impun

-         Declaratie notariala ca nu a fost decazut din drepturile parintesti si nu are copil declarat abandonat 

-          Adeverinta sau un act prin care sa se arate veniturile familiei

-          Declaratia sotului/sotiei ca este de acord ca persoana interesata sa devina AMP

-          Declaratie notariala ere a solicitantului ca din momentul angajarii ca asistent maternal profesionist nu va desfasura alta activitate salariala

-          5 caracterizari/recomandari ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor de la 5 persoane diferite: dintre care:  2 caracterizari despre familie, 1 caracterizare despre solicitant, 1 caracterizare despre sot/sotia acestuia si unde este cazul o caracterizare despre copiii solicitantului. -sa lase si nr de telefon

-          O autocaracterizare: ce fel de parinte sunt; ce abilitati parentale am; cum sunt in relatie cu sotul/sotia; ce metode de disciplinare si educatie folosesc; ce-mi place sa fac in timpul liber; cum imi petrec timpul cu familia; ce lucruri consider ca sunt importante sa le invete un copil; pana la ce clasa pot sprijini un copil prin oferire de ajutor si sprijin; ce consider important in relatie cu un copil; ce vicii am;ce parere am despre tehnologie; orice alt lucru care consider ca e necesar sa fie cunoscut despre mine si familia mea. 

Pot fi descărcate de pe site-ul instituției următoarele formulare: