Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de protecție specială - plasament la rude/alte familii

Orice persoana/ familie care doreste sa primeasca in plasament un copil, trebuie sa depuna o cerere tip, însoțită de o Declarație pe propia răspundere și o scurtă prezentare din partea solicitantului, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara sau la primaria de domiciliu.

               

În termen de  maxim 60 de zile de la inregistrarea cererii, serviciul de specialitate evaluează situația minorului, a familiei naturale a acestuia și situația solicitantului, intocmindu-se dosarul social al copilului cu toate documentele necesare fiecarei etape.

În urma acestei evaluări, se întocmește

-          un raspuns motivat către solicitant, daca nu se impune instituirea unei masuri de protectie speciala- plasament, sau

-          un Raport privind copilul, daca se impune instituirea unei masuri de protectie speciala- plasament.

 

 

Modelul cererii tip, a Declarației pe propria răspundere și scurt prezentare din partea solicitantului pot fi descărcate de aici.