Anunţuri de interes general 2020

Materiale și Bibliografii utile

Data                                    Comunicat                        Document
25.03.2020 Anunț promovare personal debutant contractual 09.04.2020
24.03.2020 Raport final al examenului de promovare din 23.03.2020
24.03.2020 Anunț  promovare debutant personal contractual în data de 08.04.2020
23.03.2020 Anunț privind rezultatul la proba scrisa a concursului de promovare din data de 23.03.2020
23.03.2020 Anunț de promovare în gradul imediat superior
16.03.2020 Selecție dosar promovare
06.03.2020 Anunț concurs promovare personal contractual debutant 23.03.2020
04.03.2020 Prima locuință protejată pentru victimele violentei în familie!
06.02.2020 Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior susținut în data de 04.02.2020
04.02.2020 Anunț privind rezultatul la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior susținut în data de 04.02.2020
30.01.2020 Anunț privind rezultatele finale obținute la concursul organizat în perioada 19.12.2019-28.01.2020
28.01.2020 Centralizator final concurs 19.01.2019-27.01.2020
28.01.2020 Anunț selecție dosare examen de promovare personal contractual debutant 04.02.2020
28.01.2020 Anunț rezultate obținute la interviul desfășurat în data de 28.01.2020
27.01.2020 Rezultat interviu 27.01.2020
22.01.2020 Anunț privind rezultatele probei scrise din data de 21.01.2020
21.01.2020 Rezultate finale 21.01.2020
20.01.2020 Rezultate interviu 20.01.2020
17.01.2020 Anunț, bibliografie examen de promovare personal contractual debutant
16.01.2020 Anunț rezultate proba scrisă la concursul din data de 16.01.2020
15.01.2020 Anunț rezultate proba suplimentară
13.01.2020 Anunț selecție dosare pentru funcții vacante
08.01.2020 Anunț selecție dosare funcție publică