SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Adresa: Deva, str. Gh. Bariţiu, nr. 21, judeţul Hunedoara
Tel:  0254 / 216840
Fax: 0254 / 213940
Persoană de contact : ZAMFIRACHE Diana

 

Misiunea Serviciului management de caz este de a implementa şi ur mări respectarea Ordinului nr. 288 / 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a legislaţiei privind standardele de calitate şi de cost.
 
Personalul din cadrul serviciului management de caz are următoarele atribuţii principale:
  • coordonează eforturile, demersurile si activitățile de asistenţă socială si protecţie specială desfășurate in interesul superior al copilului,
  • elaborează PIP / celelalte planuri prevăzute in legislație şi alcătuiește echipa multidisciplinara şi, după caz, interinstituțională, şi organizează întâlnirile cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicați in rezolvarea cazului;
  • asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei / reprezentantului legal si a copilului şi îi sprijină pe aceștia in toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoțional, consiliere) şi asigură respectarea etapelor managementului de caz;
  • asigură comunicarea intre toate părțile implicate in rezolvarea cazului;
  • întocmește şi reactualizează dosarul copilului;
  • coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire;
  • comunica, cu avizul superiorului ierarhic, cazurile pentru care a fost luata decizia de închidere,
  • informează la timp şeful de serviciu despre problemele care apar pe parcursul instrumentării cazului.
Ultima actualizare în Marţi, 17 Noiembrie 2015 09:18