Compartimentul audit intern PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

 

Adresa:  loc. Deva , Str. GheorgheBaritiu, nr. 21, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 262336

Fax:  0254/ 213940

Persoana de contact : COSOVAN LUPU Monica

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

 • elaborează planul anual de audit public intern;
 • efectuează misiuni de audit public intern conform Planului de audit public intern anual, aprobat de conducătorul entităţii publice, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, inclusiv în entităţile subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi administrarea patrimoniului public;
 • întocmeşte Rapoarte de Audit Public Intern în urma derulării misiunilor de audit public intern;
 • identifică deficienţele constatate şi propune recomandări pentru remedierea acestora;
 • raportează periodic organului ierarhic superior despre constatările făcute în urma derulării misiunilor de audit public intern şi urmăreşte punerea în aplicare a recomandărilor făcute în rapoartele de audit public intern;
 • informează Directorul General al D.G.A.S.P.C. Hunedoara în cazul în care identifică unele iregularităţi sau posibile prejudicii cu privire la utilizarea fondurilor publice;
 • verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, legilor în vigoare aplicabile activităţii desfăşurate în cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • raportează cu privire la activitatea de audit public intern atât către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Hunedoara cât şi către alte structuri abilitate să verifice activitatea de audit intern şi control intern;
 • verifică cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare de către personalul angajat al D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
 • în urma acţiunilor de control şi verificări, propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. sancţionarea personalului angajat în cazul nerespectării atribuţiilor de serviciu, a reglementărilor şi legilor în vigoare;
 • îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispoziţii date de directorul general al instituţiei publice.

Legislaţie specifică:

-          Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern – actualizată;

-          Ordin nr. 252/2004 pentru probarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

-          Ordin nr. 423/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 38/2003;

-          Ordin nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

-          Hotărâre nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

 

Ultima actualizare în Miercuri, 24 August 2016 15:47