Birou juridic şi contencios PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 107

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : MIHUŢ Alina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii Birou Juridic:

¨       avizează contractele civile şi comerciale, convenţii de colaborare cu privire la activitatea Direcţiei generale;

¨       avizează dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter juridic repartizate;

¨       redactează cererile de chemare în judecată, precum şi de executare a căilor de atac,  la  solicitarea compartimentelor de specialitate;

¨       primeşte  citaţiile şi toată corespondenţa juridică;

¨       ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, conducând registrul de evidenţă a cauzelor;

¨       asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Direcţiei generale în faţa organelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie;

¨       reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind protecţia specială a copilului: plasament, plasament în regim de urgenţă, supravegherea specializată, precum şi în alte cauze privind copilul aflat în dificultate, conform Legii 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

¨       reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind: deschiderea procedurii adopţiei interne, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei, conform Legii nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, în absenţa consilierului juridic de la birou adopţi postadopţii;

¨         organizează informarea şi documentarea juridică  prin punerea la dispoziţia conducerii şi compartimentelor interesate a noutăţilor legislative privind activitatea Direcţiei generale.

Ultima actualizare în Marţi, 17 Noiembrie 2015 08:46