Compartimentul relaţii cu publicul şi registratură PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341, 233340 - int. 116
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : PASCUTA Maria 
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:
 • monitorizează mass-media: studiază presa locală şi naţională din ziare şi de pe internet în vederea depistării articolelor care au legătură cu domeniile de activitate ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi le centralizează într-o arhivă primară,
 • organizează conferinţe de presă în scopul transmiterii informaţiilor de interes public, direct şi simultan către un număr cât mai mare de jurnalişti,
 • redactează comunicate de presă, informări de presă, invitaţii de presă şi le transmite către mass-media,
 • desemnează un purtător de cuvânt care va reprezenta Direcţia generală în relaţiile cu presa în absenţa Directorului general. Purtătorul de cuvânt acordă interviuri,
 • promovează imaginea Direcţiei generale prin realizarea de materiale de informare-prezentare:  afişe, pliante, fluturaşi; prezentări power-point;  clipuri de prezentare - promovare şi filme anuale ale Direcţiei generale,
 • asigură, fără discriminare şi la cerere, acordarea acreditării jurnaliştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă şi le actualizează la începutul fiecărui an,
 • elaborează strategia de imagine pentru Direcţia generală,
 • informează personalul din cadrul Direcţiei generale şi beneficiarii sistemului despre reglementările privind dreptul la imagine şi accesul la informaţii,
 • asigură accesul solicitanţilor la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere conform legislaţiei în vigoare,
 • realizează şi reactualizează cu date de interes public site-ul Direcţiei generale,
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute în actele normative în vigoare,
 • înregistrează petiţiile repartizate compartimentului mass-media, răspunde de acordarea informaţiilor solicitate în termenul prevăzut de lege, colaborează cu compartimentele din cadrul direcţiei în vederea rezolvării solicitărilor,
 • colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile/prestaţiilor care li se cuvin, potrivit legii,
 • stabileşte legături de lucru şi-şi armonizează mesajul public cu cel al departamentelor specializate din cadrul altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu, cu care există sau nu relaţii de parteneriat,
 • organizează vizitele delegaţiilor din ţară şi străinătate, organizează vizitele directorului  în ţară şi străinătate, asigură traduceri din şi în limba română în limbile cunoscute de largă circulaţie,
 • asigură, împreună cu serviciile de specialitate, efectuarea abonamentelor la publicaţiile  necesare desfăşurării activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul direcţiei,
 • oferă suport în realizarea demersurilor necesare pentru vizitarea centrelor din cadrul instituţiei şi pentru a obţine informaţii în formă foto, video, audio, scrisă şi altele, prin punerea la dispoziţie a unui formular tuturor persoanelor interesate de activitatea Direcţiei.
 
Legislaţie specifică:
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Ultima actualizare în Marţi, 17 Noiembrie 2015 08:50