Birou financiar, buget PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 111, 113
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : POP Carmen 
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
 
Atribuţii:
  • asigură primirea şi verificarea extraselor de cont cu documentele însoţitoare privind operaţiunile efectuate, exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;
  • întocmeşte documentaţiile de plată către Trezoreria statului şi organele bancare, urmăreşte primirea extraselor de cont;
  • întocmeşte declaraţia 112 in colaborare cu Serviciul resurse umane, salarizare
  • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;
  • întocmeşte şi  elaborează proiectul  bugetului de  venituri  si cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Hunedoara;
  • conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor  bugetare şi legale” în baza prevederilor OMF nr.1792/2002;
  • efectuează periodic analize cu privire la stadiul execuţiei bugetului, propunând când este cazul, măsuri concrete în vederea respectării prevederilor legale privind utilizarea surselor repartizate pe destinaţii aprobate;
  • întocmeşte şi prezintă periodic conducerii şi Consiliului Judeţean situaţiile statistice şi rapoartele de analiză, prevăzute de actele  normative;
  • fundamentează necesarul de cheltuieli şi comunică directorului adjunct executiv cu probleme economice, date privind execuţia  bugetului, în vederea elaborării proiectelor  de buget sau influenţelor  ce apar  pe parcursul execuţiei bugetului;
·         asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a cheltuielilor  bugetare, situaţie pe care  o prezintă directorului direcţiei economice;
·         răspunde de exactitatea datelor furnizate;
Ultima actualizare în Marţi, 05 Iulie 2016 07:24