Serviciul contabilitate PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08
 Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara
Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 111, 113
Fax:  0254/ 234384
Persoană de contact : POP Carmen
Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30
 
Atribuţii:
  • conduce contabilitatea D.G.A.S.P.C. Hunedoara în partidă dublă şi răspunde de ţinerea ei la zi;
  • înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor metodologice emise de Ministrul Finanţelor Publice, toate operaţiunile patrimoniale, în funcţie de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;
  • înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate, cronologic prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire  sau de înregistrare în unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului-jurnal şi al cărţii mari;
  • furnizează prin intermediul bilanţului contabil şi dările de seamă statistice, informaţiile necesare stabilirii patrimoniului naţional execuţiei bugetului de stat, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale şi pentru Sistemul Conturilor Naţionale;
  • răspunde de exactitatea datelor furnizate prin balanţele lunare de verificare şi prin bilanţurile trimestriale şi anuale, pe care le întocmeşte conform normelor legale;
  • asigură exercitarea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii D.G.A.S.P.C. numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, regularitate şi încadrare  în limitele angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de control financiar preventiv;
  • verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din bugetul D.G.A.S.P.C. şi sesizează conducerea instituţiei de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare;
  • asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media; 
Ultima actualizare în Miercuri, 24 August 2016 16:00