Birou aprovizionare PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresa:  loc. Deva , Bd. Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara

Telefon:  0254/ 233341, 233340  int. 112

Fax:  0254/ 234384

Persoană de contact : VLADIMIRESCU Alina

Program de lucru: Luni – Joi: 7,30 - 16,00; Vineri: 7,30 - 13,30

 

Atribuţii:

¨       asigură stabilirea necesarului de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălţăminte, rechizite şcolare, materiale de întreţinere şi curăţenie, mobilier şi altele, potrivit cerinţelor activităţii instituţiei, în vederea întocmirii programului de aprovizionare la nivel de an, trimestre şi lună;

¨       urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare centrelor şi Direcţiei;

¨       urmăreşte executarea contractelor de furnizare la termenele şi în condiţiile stabilite;

¨       repartizează pe unităţi subordonate produsele contractate ;

¨       asigură distribuirea produselor contractate în centrele de plasament;

¨       verifică modul de depozitare şi păstrare a produselor alimentare în magaziile proprii ale centrelor de plasament;

¨       centralizează necesarele de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălţăminte, rechizite şcolare, mobilier etc. primite din centre;

¨       întocmeşte şi transmite comenzile furnizorilor;

¨       lunar, verifică cantitativ şi valoric concordanţa ieşirilor din Depozitul central cu intrările din fiecare centru;

¨       verifică exactitatea operaţiunilor efectuate de gestionarul Depozitului şi punctajul cu fişe de magazie;

¨       verifică legalitatea, necesitatea, economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în factură  prin verificarea concordanţei facturii cu contractul încheiat cu furnizorul şi comenzile de aprovizionare;

¨       urmăreşte modul de distribuire a produselor contractate pe fiecare centru;

¨       întocmeşte pe calculator balanţa stocurilor (cantitativ-valoric) din Depozitul central pe feluri  de produse şi surse de finanţare ( de la buget sau sponsorizare ) şi o predă serviciului contabilitate;

¨       asigură aprovizionarea tuturor centrelor din subordine cu produse agroalimentare, cazarmament, echipament, încălţăminte, rechizite şcolare ş.a. obiecte de uz general necesare în centre, în raport de stocurile existente şi de consumurile normate;

¨       propune măsuri şi asigură transferul stocurilor peste necesar de la un centru la alt centru;

¨       asigură aplicarea procedurilor legale referitoare la recepţia, autorecepţia, expediţia şi transportul bunurilor materiale;

¨       asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea şi eliberarea bunurilor;

¨       asigură locurile de primire, păstrare şi eliberare a valorilor materiale cu aparate de măsură şi control, precum şi respectarea măsurilor legale referitoare la utilizarea, funcţionarea şi verificarea aparatelor respective;

¨       asigură etichetarea la locul de păstrare a tuturor bunurilor;

¨       verifică conform normelor şi normativelor în vigoare, calculul necesarului de aprovizionat în centre pentru alimente, echipament, cazarmament, rechizite şcolare ş. a.;

¨       rezolvă în termenul cel mai scurt sesizările şi reclamaţiile în domeniul aprovizionării;

¨       verifică realitatea perisabilităţilor, deprecierilor, degradărilor şi propune măsuri pentru prevenirea şi diminuarea lor;

¨       organizează şi exercită control ( permanent şi inopinat) asupra intrării şi ieşirii bunurilor din gestiune;

¨       verifică concordanţa preţurilor înscrise pe facturile sosite de la furnizor cu cele din contractele încheiate şi întocmeşte refuzurile la plată acolo unde este cazul;

¨       are obligaţia ca mărfurile sosite să fie depozitate pe grupe şi sortimente, pe rafturi creând condiţii de primire, recepţie, conservare şi control a acestora şi să ia toate măsurile care depind de el pentru păstrarea calităţii şi caracteristicilor tehnice ale produselor pe care le manipulează;

¨       are obligaţia să nu distribuie pentru consum nici un produs agroalimentar care să prezinte semne de alterare sau care a depăşit termenul de valabilitate; 

 

¨      se îngrijeşte de repartizarea echitabilă între centre a stocurilor existente în centre şi care depăşesc nevoile copiilor. 

Ultima actualizare în Joi, 25 Mai 2017 08:12